FANDOM


Shak'Karukat - barbarzyńca, bohater standardowy Heroes od Might and Magic V (pojawia się dopiero w dodatku Dzikie Hordy).

Posiada umiejętności początkowe Szał Krwi i Obrona (poziomy podstawowe) oraz podumiejętnośc Potężne Uderzenie. Jego specjalna zdolnośc Treser Wiwern sprawia, że wiwerny i ich ulepszenia otrzymują dwa punkty do ataku i onrony za każdy poziom doświadczenia bohatera.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.