FANDOM


Incinerate (pol Spalenie)

Najpotężniejsze zaklęcie magii ognia. Zadaje obrażenia w wysokości 1-15 na każdy punkt biegłości + 15.

Koszt: 30 punktów many.

  • Podstawowy: długi czas osiągnięcia gotowości do podjęcia kolejnej akcji
  • Ekspert: średni czas osiągnięcia gotowości do podjęcia kolejnej akcji
  • Mistrz: krótki czas osiągnięcia gotowości do podjęcia kolejnej akcji

Bardzo silne zaklęcie, choć lepiej chyba używać tańszego Meteor shower.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.