FANDOM


Hangvul - kapłan runów, postac z cut-scenek Heroes of Might and Magic V (pojawia się dopiero w dodatkach Kuźnia Przeznaczenia i Dzikie Hordy), główny antagonista i wrogi bohater sterowany przez komputer w scenariuszu "Krąg nienawiści" (Dzikie Hordy).

Za młodu stał na czele fanatycznych krasnoludów, które usiłowały wyrzucic mroczne elfy ze swoich terenów. Doprowadził do śmierci wielu z nich, aż sam dostał się do niewoli u przywódcy zbiegłych z Irollan mrocznych elfów. Nakazał on pozbawic krasnoluda oka i ręki, a następnie zapędzic do niewolniczej pracy przy odbudowie zniszczeń dokonanych przez Hangvula. Po odzyskaniu wolności dorobił się mechanicznych protez i został arcykapłanem kultu Arkatha oraz bliskim współpracownikiem króla Tolghara. Wywierał na niego przemożny wpływ, m.in. namówił go do wypowiedzenia wojny mrocznym elfom oraz uznanie Wulfstana za przestępcę politycznego, które to pomysły proponowała na audiencji królowa Izabela. Po śmierci Tolghara w boju, gdy w Grimheim zapanowało bezkrólewie, zgodził się na przybycie do świątyni Arkatha. Cały czas kpił z arcymaga ze Srebrnych Miast - Zehira, gdyż uważał go za niegodnego rozmowy z Arkathem. Bóg pojawił się i wyjaśnił bohaterom, że niecne poczynania Hangvula rozsierdziły go i skłoniły do odwrócenia się od krasnoludów, po czym ogłosił Wulfstana nowym królem Grimheim. Hangvul podporządkował się bez narzekań Wulfstanowi.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.