FANDOM


Garuna - barbarzyńca, bohaterka standardowa Twierdzy Heroes of MIght and Magic V (dostępna w dodatku Dzikie Hordy).

Posiada umiejętności początkowe Szał Krwi i Atak (poziomy podstawowe) oraz podumiejętnośc Łucznictwo. Jej specjalna zdolnośc Krwiopijca sprawia, że w trakcie bitwy każda poległa wroga jednostka zwiększa atak jednostek bohatera o 1 co sześc poziomów doświadczenia zdobytych przez Garunę (poczynając od pierwszego). Jest jednym z bohaterów dostępnych do rozegrania trybu pojedynku w hot-seat (multiplayer).